2-kroner 1906 og 1907 – unionsoppløsningen

 

Vi kjøper stadig inn flotte mynter og har lagt ut noen nye i nettbutikken vår, se denne nydelige NGC-graderte sølv 2 kroneren  fra 1906 (stort skjold) gradert til MS 65 (kvalitet 0). (Klikk her for å komme til mynten i nettbutikken)

Denne 2-kroneren ble utgitt i forbindelse med unionsoppløsningen med Sverige i 1905 og var en begivenhet som man, på norsk side syntes var verd å minnes med en minnemynt. Det var maleren Gerhard Munthe som formet minnetokronens revers med kjeden av de 14 sammensluttende hender og innskriften NORGES UAVHÆNGIGHED GJENNOMFØRT 1905 på det frodige løvverket til et tykkstammet tre. Myntgravør Ivar Throndsen modellerte og graverte Munthes utkast og utførte adversen med kongevåpenet (riksvåpenet omgitt av St. Olavs Ordens kjede og draperi med krone over). Det opprinnelige opplaget på 100 000 (pregeår 1906) strakk ikke til, og det ble preget 54 600 i tillegg med pregeår 1907. Det ble gjort enkelte mindre endringer på mynten preget i 1907: Perlering innenfor opphøyd rand på reversen og kongevåpenet noe forminsket på adversen.

Utforming og tekniske data på mynten:

  • Diameter: 31,0 mm
  • Vekt: 15,0 gram
  • Legering: Sølv 800/1000, kobber 200/1000

2 kr sølvmynt 1907 – Gevær og sabler i kors

Sølvmynten utgitt i 1907 med gevær og sabler i kors ble tildelt de militære mannskaper som deltok i mobiliseringen i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905.

Fra militært hold var det kommet anmodning om at de som hadde vært utkommandert til grensevakt og lignende oppdrag i 1905, måtte bli tildelt en 2-krone til minne om dette. Da Stortinget behandlet saken, ble det foreslått at disse myntene måtte få et særskilt preg, sammenlignet med unionsmyntene med betegnelse stort og lite skjold. På reversen, øverst på trestammen og under innskriften, ble det derfor anbrakt to korslagte geværer og en kavalerisabel. Adversen er identisk med riksvåpenet på mynten som ble preget til minne om oppløsningen av unionen mellom Norge og Sverige (pregeår 1907 – lite skjold). Denne militære utgave av minnetokronen for unionsoppløsningen i 1905 ble preget i 27 500 eksemplarer.

Utforming og tekniske data:

  • Diameter: 31,0 mm
  • Vekt: 15,0 gram
  • Legering: Sølv 800/1000, kobber 200/1000

Den siste «geværtokronen» vi fikk inn  i 0/01 ble fort solgt, men vi har fått inn enda en 2 kroner 1907 med gevær og sabler i kvalitet 1+, dessverre med en ripe på reversen, men uansett en flott mynt hvis man ønsker å sikre seg en «geværtokrone» til en billigere penge.

 

Informasjon hentet fra norges-bank.no