Nydelig gullmedalje kommer snart for salg!

Nydelig gullmedalje kommer snart for salg!
Denne gullmedaljen fra 1883 ( Oscar II) er preget kun i 7 eksemplarer og ble laget til Kunst – og Industriutstillingen i Christiania i 1883. Utstillingen var den største som hadde blitt arrangert i Norge og hadde kongelig beskyttelse. Kronprins Gustav og Prins Oscar kom til utstillingen og kongen hadde gitt utstillingen disse belønningsmedaljene. Gravør er Hermann Wechwert og medaljen ble preget hos Berliner Medallien-Münze.
Litteratur: Kvist 82.