Myntvurdering

Har du gamle mynter du kunne tenkt deg å fått vurdert og evtentuelt solgt? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende vurdering av dine mynter – vi har nå også i flere år arrangert «mynthelg» på Bessaker samt at vi deltar på messer og arrangement rundt omkring hvor det kan være mulig å få vurdert verdi på din myntsamling.

Vi gjennomfører også hjemmebesøk i relativt overkommelig nærhet hvis det er snakk om kjøp av større samlinger.

– kjøp og salg av gamle mynter og sedler